گزارش تصویری جشن خیریه لبخند در رشت

به مناسبت هفته جهانی سرطان مراسم پنجمین جشن خیریه لبخند در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور برگزار شد.

به مناسبت هفته جهانی سرطان مراسم پنجمین جشن خیریه لبخند در سالن اجتماعات مرکز آموزشی درمانی ۱۷ شهریور برگزار شد.

Share