گزارش تصویری جشنواره مدیران خلاق و نوآور در رشت

جشنواره «مدیران خلاق و نوآور» با حضور جمعی از مسوولین ملی و استانی در رشت برگزار شد.

جشنواره «مدیران خلاق و نوآور» با حضور جمعی از مسوولین ملی و استانی در سالن بانک کشاورزی رشت برگزار شد.

Share