منابع طبیعی با متجاوزان به جنگل های هیرکانی برخورد کند

عضو هیات رییسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، گفت: تجاوز به جنگل های هیرکانی به بهانه ساخت آزاد راه خلاف قانون برنامه ششم است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جبار کوچکی نژاد درگفت وگو خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص واگذاری جنگل های هیرکانی از سوی دولت به پیمانکاران ساخت آزاد راه تهران به شمال، گفت: برای ساخت و ساز جاده ای درهر شرایطی دولت حق تجاوز به حریم محیط زیست و منابع طبیعی را ندارد، درخت های هیرکانی یکی از منابع طبیعی مهم کشور است؛ ضمن اینکه درقانون برنامه ششم طرح تنفس جنگل ها به تصویب رسید.

نماینده مردم رشت درمجلس شورای اسلامی، افزود: هرگونه برداشت چوب از جنگل و قطع درختان به هردلیلی تخلف محسوب شده و قطع درخت به دلیلی چون ساخت آزاد راه، ویلاسازی و یا هر ساخت و ساز دیگری خلاف قانون برنامه ششم است؛ بنابراین درصورت نیاز مجلس به بحث قطع درختان هیرکانی در آزاد راه تهران به شمال ورود می کند.

کوچکی نژاد  با بیان اینکه  دولت به هیچ عنوان حق پرداخت طلب خود به پیمانکاران از محل محیط زیست ندارد، تصریح کرد: نمی توان برای اینکه هزینه های ساخت آزاد راه را تامین کرد، محیط زیست را مورد تجاوز و تخریب قرارداد، بنابراین مجلس به این مسئله ورود کرده و قطعا دستگاه قضایی باید با متخلفان این بحث به طور جدی برخورد کند؛ متاسفانه درمنطقه سد شفارود نیز همین مشکل وجود داشت و بنا به دلایلی جنگل های هیرکانی این منطقه درمعرض تهدید قرار داشت.

عضو هیات رییسه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس، با اشاره به اینکه درشمال کشور نزدیک به ۲ میلیون هکتار جنگل هیرکانی وجود دارد، گفت: اجرای هرگونه طرح عمرانی درکشور از جمله ساخت و ساز جاده و آزاد راه قابل قبول است، اما نه اینکه جنگل های هیرکانی  ر ا برای این موارد مورد تهدید قرار داد؛ بنابراین منابع طبیعی و دستگاه قضایی باید با متجاوزان به عرصه های منابع طبیعی برخورد کنند.

Share