مشاور شهردار رشت در امور بانوان منصوب شد

شهرداری رشت

کبری مرادی فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج خواهران شهرداری رشت مشاور شهردار در امور بانوان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مسعود نصرتی شهردار رشت حکم جدیدی صادر نمود .

 بر اساس این حکم کبری مرادی به عنوان مشاور شهردار در امور بانوان منصوب شد.

گفتنی است کبری مرادی فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج خواهران شهرداری رشت را برعهده دارد.

Share