محکوم شدن پزشک سابق تیم المپیک ژیمناستیک آمریکا به ١٧۵ سال زندان

لری نسار پزشک سابق تیم المپیک ژیمناستیک آمریکا در دادگاه مربوط به آزار جنسی ١۵۶ ورزشگار به ۴٠ تا ١٧۵ سال زندان محکوم شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از بی بی سی، لری نسار پزشک سابق تیم المپیک ژیمناستیک آمریکا که پیش از این از سوی حدود ١۶٠ دختر ژیمناست مورد شکایت قرار گرفته بود، در میشیگان محاکمه شد و نتیجه این دادگاه ۴٠ تا ١٧۵ سال زندان برای او بود.

نسار پیش از این به دلیل داشتن تعداد زیادی فیلم و عکس آزار جنسی کودکان به ۶٠ سال زندان محکوم شده بود.

در دادگاه میشیگان طی هفت روز تعدادی از زنانی که از او شکایت کرده بودند صحبت کرده و شهادت دادند. بدین ترتیب دادگاه او با حکم نهایی ۴٠ تا ١٧۵ سال زندان به پایان رسید.
قاضی دادگاه اعلام کرد که نسار ۵۴ ساله باید تا پایان عمر در تاریکی زندان باقی بماند و شایستگی بیرون آمدن از زندان را ندارد.

در حاشیه این اتفاقات رییس دانشگاه میشیگان از سمت خود استعفا کرد و در حال حاضر این سوال مطرح است که چرا در طی این سال‌ها با وجود شکایات هیچ اقدامی از سوی کمیته المپیک آمریکا یا دانشگاه ایالتی میشیگان صورت نگرفته است.

فدراسیون ژیمناستیک آمریکا بعد از شکایت‌ها و اتهامات وارده در سال ٢٠١۵ در سکوت به همکاری خود را با نسار پایان داده است.

Share