متوسط بارندگی سالانه گیلان برآورد شد

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: متوسط بارندگی سالانه در سطح استان گیلان حدود هزار و ۱۰۰ میلیمتر برآورد شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، علیرضا قدرتی در خصوص بررسی بر پتانسیل منابع آب استفاده از منابع ریزش بارش در استان گیلان، گفت: با توجه به آمار و اطلاعات طولانی‌ مدت، متوسط بارندگی سالانه در سطح استان گیلان حدود هزار و ۱۰۰ میلیمتر برآورد شده است.

وی افزود: بر این اساس سالانه حدود ۱۴/۹ میلیارد مترمکعب آب در اثر نزولات جوی در پهنه استان نازل می‌شود که حدود ۹/۳ میلیارد مترمکعب آن (۶۲ درصد) مربوط به بارش در مناطق کوهستانی و حدود ۵/۶ میلیارد مترمکعب (۳۸ درصد) مربوط به بارش روی دشت‌ها است.

قدرتی خاطرنشان کرد: از مجموع ۹/۳ میلیارد مترمکعب آب تولید شده در ارتفاعات استان، حدود ۴/۸ میلیارد مترمکعب (۵۲/۵ درصد) به‌صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می‌شود، حدود ۲/۶ میلیارد مترمکعب (۲۸/۵ درصد) به منابع آب زیرزمینی نفوذ کرده و مابقی (حدود ۱/۸ میلیارد مترمکعب)، بر روی سطح زمین جاری می شود .

وی افزود: از مجموع ۲/۶ میلیارد مترمکعب میزان نفوذ در ارتفاعات استان، حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب وارد سفره های آب زیرزمینی (آبخوان) شده و باقی‌مانده آن توسط چشمه های سازنده سخت که عمدتاً آهکی و زهکش آب زیرزمینی هستند، به داخل آبراهه‌ها تخلیه و جریان پایه رودخانه ها را تشکیل می دهد.

‌ عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: به این‌ ترتیب، مجموعاً حدود ۴ میلیارد مترمکعب (۴۳ درصد از بارش ارتفاعات) به‌عنوان رواناب یا آورد رودخانه ها از ارتفاعات استان وارد دشت می‌‌شود که حدود ۲/۲ میلیارد مترمکعب (۶۰ درصد) آن را جریان پایه و مابقی (حدود ۱/۸ میلیارد مترمکعب)، جریان های سیلابی تشکیل می دهد .

علیرضا قدرتی تصریح کرد: در حال حاضر استحصال آب های سطحی استان گیلان از طریق تعداد ۹ دهنه سد و بند مخزنی و انحرافی، ۵۲ ایستگاه پمپاژ (خارج از شبکه سفیدرود)، یک واحد شبکه آبیاری و زهکشی و تعداد هزار و ۱۷۱ رشته نهر سنتی (خارج از شبکه سفیدرود) و همچنین تعداد ۲هزار و ۱۴۱ قطعه آب‌بندان با وسعت حدود ۸ هزار هکتار، صورت می‌گیرد .

وی در پایان سخنرانی برای ذخیره سازی منابع آب باران در شرایط طبیعی گفت: باید کنترل سیلاب، مکان یاب حفظ منابع آب باران، نقش جنگل و منابع طبیعی پوششی حفظ ذخیره آب باران، استفاده از آب‌بندان های سنتی، پروژه های آبخیزداری، فضاهایی سبز و اماکن عمومی بهره‌برداری انجام شود.

Share