صفدر حسینی ۷۰۰ میلیون تومان را به بیت‌المال بازگرداند

محمد حسینی، عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: سیدصفدر حسینی رییس سابق این صندوق حدود ۷۰۰ میلیون تومان از دریافتی‌های خود را به بیت‌المال بازگرداند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از مهر، عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی گفت: سیدصفدر حسینی رییس سابق این صندوق حدود ۷۰۰ میلیون تومان از دریافتی‌های خود را به بیت‌المال بازگرداند.

محمد حسینی با اعلام این خبر گفت: پس از پیگیری های صورت گرفته معلوم شد که سید صفدر حسینی حقوق اعضای هیئت علمی که حدود ۱۳ میلیون تومان بود؛ دریافت می‌کرده. بنابراین او مجبور شد مابقی دریافتی های خود را که حدود ۷۰۰ میلیون تومان بود را به بیت‌المال برگرداند.

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی با بیان اینکه در حال حاضر بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد، سقف حقوقی در نظر گرفته می‌شود، تصریح کرد: شورای حقوق و دستمزد برای مقامات مبلغی را پیش‌بینی کرده که عدد قابل قبولی است، در مصوبات دیگر هیئت دولت هم لحاظ شده است و بقیه افراد هم از آن استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: شاید این جمله را به صراحت بتوانم بگویم که آقای دوست‌حسینی که جانشین صفدر حسینی در این صندوق شده در این مدت از آن‌طرف بام افتاده، یعنی حتی برای چیزی که در خیلی جاها عُرف است و اتفاق می‌افتد، مانند هزینه‌های رفاهی کارکنان دریغ می‌کرد. در یک سالی که این فرد در آنجا بود، نه تنها یک ریال برا یاین منظور پرداخت نکرده، حتی در حد چای خوردن هم رفاهیات به کارمندان نداده است. حتی یکی، دو بار که بر وی فشار آمده، گفته که «از جیب خودم این هزینه‌ را پرداخت می‌کنم ولی اجازه چنین کاری را به شما نمی‌دهم، به دفتر من بیایید، که به جز چای و قند، چیز دیگری وجود ندارد!»

Share