شعرخوانی «شایان مصلح» بازیکن گیلانی پرسپولیس در جشنواره فجر

«شایان مصلح» بازیکن گیلانی تیم فوتبال پرسپولیس در دومین شب از محافل شعر تهران در جشنواره شعر فجر شعرخوانی کرد. دانلود

«شایان مصلح» بازیکن گیلانی تیم فوتبال پرسپولیس در دومین شب از محافل شعر تهران در جشنواره شعر فجر شعرخوانی کرد.

دانلود

Share