گزارش تصویری سوگواری ایام فاطمیه هیأت فاطمیون رشت

عزاداری ایام فاطمیه مسجد حمزه سیدالشهدا (ع) خیابان آیت الله ضیابری به همت هیأت فاطمیون رشت برگزار شد.

عزاداری ایام فاطمیه مسجد حمزه سیدالشهدا (ع) خیابان آیت الله ضیابری به همت هیأت فاطمیون رشت برگزار شد.

Share