سراوان نمونه حاد از وضعیت مدیریت پسماند در گیلان است

سالاری به حمایت ملی برای فع مشکلات زیست محیطی گیلان تاکید کرد و گفت:تعدد و کثرت مقررات کار را سخت کرده است. برخی مواقع یک بخشنامه موجب از دست رفتن فرصت ها و اذیت کار آفرینان می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا مصطفی سالاری گفت: برای رونق اقتصادی که دغدغه جدی دولت است نیاز به راهگشایی داریم.

وی افزود: برای رونق اقتصادی در گیلان نیروی انسانی و منابع طبیعی خوبی وجود دارد.

سالاری به حمایت ملی برای رفع مشکلات زیست محیطی گیلان تاکید کرد و گفت: تعدد و کثرت مقررات کار را سخت کرده است. برخی مواقع یک بخشنامه موجب از دست رفتن فرصت ها و اذیت کار آفرینان می شود.

وی در خصوص مسایل زیست محیطی گفت: حال رودخانه های زرجوب و گوهررود و تالاب انزلی خوب نیست و در دیگر شهرستان ها برخی از اکوسیستم ها وضعیت بهتری ندارند.

سالاری خاطرنشان کرد: باید کار اساسی شروع شود و در حد مسکن موقت از هم اکنون کارهایی باید تجویز شود تا مردم مشارکت کنند.

استاندار گیلان گفت:سراوان نمونه حاد از وضعیت مدیریت پسماند در گیلان است.

وی با اشاره به نگرانی مردم از وضعیت جایگاه دفن زباله سراوان، تصریح کرد: لازم این معضل با همراهی محیط زیست کشور و قوه مقننه و دیگر دستگاههای مربوطه کمک کنند تا نگرانی مردم در این خصوص رفع شود.

Share