روحانی دوشنبه ساعت ۲۱ از شبکه اول سیما با مردم صحبت می‌کند

رئیس جمهوری دوشنبه شب و پس از خبر ۲۱ شبکه اول سیما به طور مستقیم با مردم صحبت خواهد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، همانطور که هفته گذشته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه هیات دولت بیان کرده بود که اواسط هفته آینده رییس‌جمهور با مردم صحبت می‌کند، تصمیم بر این شد که روحانی دوشنبه ساعت ۲۱ از شبکه اول سیما با مردم صحبت کند و مهمترین موضوعات روز کشور، خواسته ها و مسایل مورد توجه مردم و برنامه های دولت برای تحقق آنها، مهمترین محور این گفت وگوی تلویزیونی خواهد بود.

Share