راهکار تامین منابع برای ترمیم حقوق بازنشستگان در سال۹۷ چیست؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه توضیحاتی در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان ارائه کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خانه ملت، محمدباقر نوبخت در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان گفت: دولت از دغدغه‌های بازنشستگان اطلاع دارد و با وجود محدودیت منابع مالی در سال جاری اعتباراتی برای ترمیم حقوق بازنشستگان درنظر گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، افزود: در سال جاری علاوه بر افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان، ۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان منابع برایهمسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شد و در لایحه بودجه سال ۹۷، دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان هزار میلیارد تومان علاوه بر افزایش حقوق سالانه پیشنهاد کرد.

رویکرد مثبت رئیس مجلس برای همسان سازی حقوق بازنشستگان

وی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، هزار میلیارد تومان دیگر به مبلغ پیشنهادی دولت برای ترمیم حقوق بازنشستگان اضافه شده، اما با توجه به اینکه کمیسیون تلفیق ١٠ هزار میلیارد تومان در بررسی‌های نهایی خود سقف درآمدها را افزایش داد این انتظار وجود دارد که در جریان بررسی لایحه در صحن علنی و با توجه به رویکرد مثبت دولت نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان، هزار و ۴٠٠ میلیارد تومان دیگر با پیشنهادات نمایندگان به مبالغ مذکور اضافه شود تا در سال آینده همانند سال جاری ٣ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در صورت تصویب مجلس، برای همسان سازی حقوق بازنشستگان لحاظ شود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: با دکتر لاریجانی صحبتی برای افزایش حقوق بازنشستگان داشتم و ایشان با این موضوع موافق هستند البته باید توجه داشت مبالغ مذکور برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در صورت تصویب مجلس اختصاص خواهد یافت.

Share