راهپیمایی ۲۲ بهمن تماشایی رشت به روایت تصویر

راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان رشت با حضور باشکوه مردم این شهرستان برگزار شد تا ۲۲ بهمن تماشایی رقم بخورد.

راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان رشت با حضور باشکوه مردم این شهرستان برگزار شد تا ۲۲ بهمن تماشایی رقم بخورد.

Share