دفن زباله سراوان در یک روز برفی به روایت تصویر

علی رغم بارش نیم متری برف در سراوان که از روز شنبه آغاز شده بود با تلاش سازمان مدیریت پسماندهای رشت جاده‌ی دسترسی به محل دفنگاه باز است و کار جمع آوری زباله از سطح شهر، انتقال و دفن زباله در سراوان به طور معمول انجام می‌شود. کارخانه کود آلی نیز فعالیت روزانه خود را […]

علی رغم بارش نیم متری برف در سراوان که از روز شنبه آغاز شده بود با تلاش سازمان مدیریت پسماندهای رشت جاده‌ی دسترسی به محل دفنگاه باز است و کار جمع آوری زباله از سطح شهر، انتقال و دفن زباله در سراوان به طور معمول انجام می‌شود. کارخانه کود آلی نیز فعالیت روزانه خود را انجام می‌دهد.

Share