دستور اقتصادی یک وزیر برای پذیرایی از مدیران کل

از این پس جلساتی که در سطح مدیران کل یا دفاتر مستقل برگزار می شود، صرفا با چای، بیسکویت و خرما پذیرایی خواهند شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا بر اساس بخشنامه روزهای اخیر یکی از وزیران اقتصادی به همه ارکان زیرمجموعه، تاکید شده است با توجه به ضرورت کنترل هزینه ها و صرفه جویی در مخارج غیرضروری، از این پس جلساتی که در سطح مدیران کل یا دفاتر مستقل برگزار می شود، صرفا با چای، بیسکویت و خرما پذیرایی خواهند شد و درخواست خرید ناهار برای این سطوح، مگر در موارد استثنا و با تایید مسئول مستقیم در وزارتخانه، ممنوع است.

Share