حفاری‌های حدفاصل جهاد تا قلی پور به شهرداری منطقه یک ارتباطی ندارد!

هاتفی با اعلام خبر عدم ارتباط حفاری‌های حدفاصل جهاد تا قلی پور به شهرداری منطقه یک، اذعان داشت: با توجه به درخواست مکرر شهرداری از دستگاه‌های حفار در راستای تسریع بخشی در اجرای پروژه های عمرانی متاسفانه همچنان با عدم هماهنگی و همکاری این دستگاه‌ها با شهرداری مواجه ایم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، هاتفی با اعلام خبر عدم ارتباط حفاری‌های حدفاصل جهاد تا قلی پور به شهرداری منطقه یک، اذعان داشت: با توجه به درخواست مکرر شهرداری از دستگاه‌های حفار در راستای تسریع بخشی در اجرای پروژه های عمرانی متاسفانه همچنان با عدم هماهنگی و همکاری این دستگاه‌ها با شهرداری مواجه ایم.

معاونت عمرانی شهرداری منطقه یک کندوکاری های حدفاصل میدان جهاد تا قلی پور را ناشی از اجرای پروژه ساماندهی رینگ آب شرب و فاضلاب شهری عنوان کرد و اظهار داشت: این پروژه از فعالیت های عمرانی شرکت آب و فاضلاب استان گیلان است و تاکنون با توجه به عدم ارتباطات اجرایی پروژه فوق با شهرداری و به اصرار شهرداری منطقه یک در جهت افزایش سرعت و اتمام این پروژه، با گذشت چهار ماه همچنان پروژه ناتمام مانده و این مشکلات عدیده ای را برای شهروندان بوجود آورده است.

وی افزود: با توجه به اینکه در جلسه هماهنگی استانداری نیز نسبت به همکاری شهرداری در جهت صدور مجوز حفاری تاکید شده بود تاکنون شهرداری رشت دو بار مجوز مربوط را صادر و تمدید نموده است ولی متاسفانه این پروژه که می توانست در یکماه به اتمام برسد تاکنون به طول انجامیده است.

Share