توجیه خانم بازیگر برای پوشیدن لباس حاشیه ساز در جشنواره فیلم فجر+ عکس

برای جشنواره فجر لباسی سفارش ندادم وتنها پارچه ای روی دوشم انداختم تا بگویم زمانی که بسیاری ازهموطنان‌مان درکرمانشاه می لرزند بسیاربد است با لباسهای رنگارنگ درسینماها بچرخیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مینا وحید گفت: برای جشنواره فجر لباسی سفارش ندادم و تنها پارچه‌ای روی دوشم انداختم تا بگویم زمانی که بسیاری ازهموطنان‌مان در کرمانشاه می‌لرزند بسیار بد است با لباس‌های رنگارنگ در سینما‌ها بچرخیم.

Share