تصاویر تکریم و معارفه مدیر منطقه ۲ شهرداری رشت

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی این مراسم که با حضور جمعی از معاونین و مدیران شهرداری رشت و اعضای شورا برگزار شد ضمن تقدیر از تلاشها و زحمات مرتضی عاطفی در طی تصدی این منصب، علیرضا کامران راد به عنوان مدیر منطقه ۲ شهرداری رشت معارفه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی این مراسم که با حضور جمعی از معاونین و مدیران شهرداری رشت و اعضای شورا برگزار شد ضمن تقدیر از تلاشها و زحمات مرتضی عاطفی در طی تصدی این منصب، علیرضا کامران راد به عنوان مدیر منطقه ۲ شهرداری رشت معارفه شد.

Share