تشکیل کارگروه تخصصی معماری بومی در سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان از تشکیل کارگروه تخصصی معماری بومی خبرداد و گفت: کارگروه مذکور به تدوین ضوابط و ارائه الگوها و همچنین بررسی و کنترل اقامتگاه‌های بوم گردی استان متناسب با معماری بومی هر منطقه می‌پردازد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، مهرداد کاظمی آسیابر با اشاره به اهمیت احداث اقامتگاه‌های بوم گردی و تاثیر آن بر اقتصاد روستایی، اظهار کرد: با توجه به اینکه معماری بومی روستایی ارتباط تنگاتنگی با بستر خود داشته و با محوریت آسایش ساکنین، مبتنی بر پتانسیل‌ها و محدودیت‌های مختلف زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصاد بومی، تجلی یافته، قادر است راهکارهای قابل تاملی برای ساخت اقامتگاه‌های مورد نظر ارائه دهد.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان در رشته معماری، با اشاره به پتانسیل‌های قابل توجه استان در جذب توریست و تاثیر عمیق آن در رونق اقتصادی منطقه، افزود: اقامتگاه‌های بوم گردی علاوه بر اینکه یکی از راه‌های جذب توریست هستند، با سیاست حفظ و تجدید حیات معماری بومی منطقه باعث عدم تغییر کاربری اراضی و باغات و رونق معیشت روستایی می‌شود.

وی هدف اقامتگاه‌های بوم گردی را علاوه بر تقویت اقتصاد روستاها، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر و کسب درآمد از جاذبه‌های روستایی دانست و گفت: برخی روستاهای شاخص در کمیته بوم گردی استان تعیین شده و برخی دیگر، از نظر طرح موضوع اقامتگاه بوم گردی در حال بررسی می‌باشند.

کاظمی با بیان اینکه هدف ما حفظ معماری بومی روستایی است، افزود: با توجه به عزم استاندار محترم، مبنی بر حفظ معماری بومی روستایی، با مشارکت استاندار، میراث فرهنگی و موزه میراث روستایی، بنیاد مسکن، شرکت توسعه گردشگری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، احداث اقامتگاه‌های بوم گردی در مناطق روستایی گیلان در دستور کار قرار گرفته است.

عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان، با اشاره به تشکیل کارگروه تخصصی تدوین ضوابط و ارائه الگوهای متناسب با ساختار معماری بومی توسط نظام مهندسی ساختمان استان، گفت: نظام مهندسی ساختمان در کارگروه تخصصی معماری بومی، نقشه‌های پیشنهادی متقاضیان را بررسی نموده و در صورت انطباق با معماری منطقه مورد نظر و ضوابط مربوط، مجوز تایید صادر می‌کند؛ علاوه بر این تعدادی الگوی پیشنهادی اقامتگاه‌های بوم گردی مناطق جلگه‌ای و ساحلی گیلان و ضوابط طراحی آن، توسط کارگروه تخصصی معماری بومی، متناسب با ساختار معماری روستایی ارائه شده و در پایگاه اطلاع رسانی نظام مهندسی ساختمان استان در دسترس عموم متقاضیان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: نظام مهندسی ساختمان استان گیلان دو برنامه کلی شامل بازسازی و احیای اقامتگاه‌های موجود و همچنین احداث اقامتگاه‌های جدید متناسب با ارزش معماری بومی هر منطقه، را دنبال می‌کند.

کاظمی در پایان ضمن قدردانی از زحمات ارزشمند کلیه مهندسین محترم عضو کارگروه بویژه دکتر رییس سمیعی، رئیس کارگروه، تاکید کرد: از همه مهندسین محترم سازمان تقاضا داریم که تجارب و پیشنهادات ارزشمند خود را در زمینه ضوابط و الگوها و سایر موارد مربوط به اقامتگاه‌های بوم گردی به نظام مهندسی استان ارائه فرمایند.

Share