تشکیل صف طولانی برای خرید یک کتاب در ایران

مراسم رونمایی از جدیدترین رمان رضا امیرخانی با عنوان «ره‌ش» عصر پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه از سوی نشر افق برگزار شد و در آن رضا امیرخانی، نویسنده رمان از نزدیک با مخاطبان خود دیدار کرد.

مراسم رونمایی از جدیدترین رمان رضا امیرخانی با عنوان «ره‌ش» عصر پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه از سوی نشر افق برگزار شد و در آن رضا امیرخانی، نویسنده رمان از نزدیک با مخاطبان خود دیدار کرد. تشکیل صف طولانی برای خرید جدیدترین اثر امیرخانی از جمله حواشی لذت بخش این مراسم بود.

Share