تازه ترین تصاویر از احداث راه آهن قزوین رشت

تصاویر زیر روند آماده سازی راه آهن قزوین رشت را نشان می‌دهد که در تاریخ دهم بهمن ماه ثبت شده است.

تصاویر زیر روند آماده سازی راه آهن قزوین رشت را نشان می‌دهد که در تاریخ دهم بهمن ماه ثبت شده است.

Share