برگزاری نهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون

در این جلسه فاتحی معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه آخرین آمار و پرداخت تسهیلات و فعالیتهای سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص ایجاد اشتغال، رفع موانع اشتغال و طرح های اشتغال زود بازده که با انعقاد تفاهم نامه هایی با صندوق کارآفرینی امید و طرح تکاپو که با کارگزار توسعه اشتغال استان منعقد شده است خبر داد داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شورای هماهنگی دستگاه های اجرایی زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان با حضور مدیران و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، مدیرکل تأمین اجتماعی استان، میرکل محترم بهزیستی، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای، مدیریت شعب بانک رفاه کارگران، مدیریت بیمه اجتماعی روستایی و عشایر، مدیر امور شعب بانک توسعه تعاون استان، مدیریت صندوق کارآفرینی امید، مدیر مرکز علمی کاربردی بهزیستی و تأمین اجتماعی به میزبانی این سازمان در راستای برسی روند ارائه خدمات برگزار شد.
در این جلسه فاتحی معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه آخرین آمار و پرداخت تسهیلات و فعالیتهای سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص ایجاد اشتغال، رفع موانع اشتغال و طرح های اشتغال زود بازده که با انعقاد تفاهم نامه هایی با صندوق کارآفرینی امید و طرح تکاپو که با کارگزار توسعه اشتغال استان منعقد شده است خبر داد داد.
وی با بیان افزایش زیر ساخت های لازم در بخش های سرمایه گذاری و گردشگری در این منطقه خاطرنشان کرد: آمادگی لازم جهت میزبانی از مسابقات ورزشی کارگری در سطوح ملی و بین المللی، راه اندازی شعبه بانک رفاه کارگران در منطقه و راه اندازی کلینیک درمانی با مشارکت دستگاه های مربوطه از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی وجود داشته و نیاز است در راستای ارائه خدمات بیش از پیش از ظرفیت های این منطقه بهره مند شد.
در ادامه این نشست حسینی نسب مدیر کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه آزاد انزلی در خصوص نقش مناطق آزاد در توسعه پایدار و ایجاد اشتغال گزارشی ارائه و اعلام کرد: عملکرد واحد کار و خدمات اشتغال شامل پنج بخش بازرسی کار، حفاظت فنی و بهداشت کار (بر اساس مواد ۵ و ۶ مقررات اشتغال و آئین نامه های حفاظت و بهداشت کار وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی )، روابط کار (براساس فصل چهارم مقررات اشتغال)، اتباع خارجی (بر اساس فصل ششم مقررات اشتغال)، خدمات آموزشی و رفاهی (بر اساس فصل پنجم مقررات) و سایر خدمات و فعالیتهای مرتبط با حوزه از تشکیل واحد کار و خدمات اشتغال تا پایان دی ماه سال جاری بیان کرد.
در این نشست محمود ایزددوست رییس هماهنگی مدیران وزارت تعاون، کار، رفاه و امور اجتماعی، معاونین سازمان و مدیران کل دستگاه های اجرائی عضو این شورا با بیان نقطه نظرات مرتبط با دستور جلسه، آمادگی خود را در جهت هماهنگی هر چه بیشتر در ارائه خدمات هرچه بهتر به ساکنین منطقه و کارگران شاغل در محدوده منطقه آزاد انزلی بیان کردند.

 

Share