اعلام ضرب‌الاجل اجرای دستورالعمل منع پذیرش یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات‌فنی و مهندسی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی در نامه‌ای به شرکت‌ها و سازمان‌ها، معاونان ستادی و مدیران کل ستاد و همچنین مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، فرآیند اجرایی دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان را در ۳ بند تشریح و ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا متن نامه سیدسعید سیدعلایی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی به مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سرپرست شرکت عمران و بهسازی و بازآفرینی شهری، مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، همچنین مدیران کل ستاد وزارتخانه و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های کشور، با موضوع فرآیند اجرایی دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان به شرح زیر است:

معاونان محترم وزیر (ستادی)

جناب آقای مهندس عظیمیان- معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن

جناب آقای مهندس علیزاده- معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی

جناب آقای مهندس طاهرخانی- معاون محترم وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید

جناب آقای دکتر شکرچی‌زاده- ریاست محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

جناب آقای مهندس عشایری- سرپرست محترم شرکت عمران و بهسازی و بازآفرینی شهری

جناب آقای مهندس حسینی- مدیرعامل محترم شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک

مدیران کل محترم ستادی

مدیران کل محترم راه و شهرسازی استان‌ها

سلام علیکم؛

با احترام، در اجرای دستورالعمل مقام عالی وزارت به شماره ۰۰۲ / ۱۰۰ ۵۷۵۷۳ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۵ موضوع منع پذیرش همزمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول منافع متعارض را فراهم می‌آورد فرآیند اجرایی دستورالعمل یاد شده بشرح زیر ابلاغ می‌گردد:

۱-روسا، مدیران عامل، مدیران کل ستادی و مدیران کل استانی محترم بشرح مخاطبان نامه حاضر، موظفند فهرست اشخاص مشمول دستورالعمل فوق در حوزه مدیریت خود را احصا و به معاونت محترم مسکن  و ساختمان وزارت متبوع ارسال نمایند.

۲-به کلیه اشخاص مشمول دستورالعمل مذکور ابلاغ نمایند تا تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ پروانه اشتغال به کار خود را در قبال اخذ رسید کتبی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تودیع نموده و مراتب را کتبا به مدیریت ذیربط و امور اداری اعلام نمایند.

۳-سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه دفاتر ستادی و ادارات کل استان‌ها از تاریخ ۱۳۹۷.۱.۱ در پایان هرماه گزارش اقدامات انجام شده توسط اشخاص مشمول دستورالعمل مذکور را به معاونت محترم مسکن و ساختمان وزارت متبوع اعلام نمایند.

عدم رعایت مفاد دستورالعمل ابلاغی یادشده، مشمول تخلفات اداری و انتظامی خواهد شد.

دستورالعمل اجرایی منع پذیرش و یا قبول منافع متعارض در ارایه خدمات مهندسی ساختمان

Share