ارسال پرونده درگیری ماموران سدمعبر شهرداری رشت با دستفروشان خیابان سام به مراجع قضایی

مقصودی ضمن عذرخواهی از شهروندان بابت درگیری مامورات سدمعبر با دستفروشان گفت: اگر نیروهای ما خاطی باشند برخوردهای لازم را انجام خواهیم داد و اکنون پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شده است.

اختصاصی پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا معاون خدمات شهری شهردار رشت در گفتگو با دیارمیرزا در مورد درگیری اخیر ماموران سدمعبار شهرداری رشت با دستفروشان خیابان سردار جنگل شهر رشت(سام) و اظهار کرد: از وظایف شهرداری جمع آوری دست فروشان و مقابله با هرگونه سد معبر در پیاده رو و خیابان است و بر اساس همین روزانه شکایت‌های زیادی به سامانه ۱۳۷ و نیز به صورت حضوری از سوی مغازه داران که عوارض و مالیات پرداخت می‌کنند اما جلوی محل کسبشان دست فروشها هستند به شهرداری می‌شود.

علی مقصودی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط سخت اقتصادی مردم اقدام به دست فروشی می‌کنند، گفت: شهرداری در این مسئله با دو جبهه که یکی مخالف حضور دست فروشان در خیابان هستند و دیگری افکار عمومی مردم که انتظار دارند نباید با سد معبرها برخورد شود روبرو است.

وی ادامه داد: به همین منظور در شورای تامین شهرستان تصمیم گرفته شد که از ساعت ۱۸ یا بهتر بگویم از زمان تاریکی هوا اعمال فشار بر روی افراد سد معبر کمتر شود و افرادی که از طریق دست فروشی امرار معاش می‌کنند بدون هیچ برخوردی مشغول به کار باشند و البته باید بگویم که این کار خلاف قانون است اما شهرداری برای رفاه حال دست فروشان چنین اقدامی کرده است.

مقصودی با اشاره به اینکه شرایط زمانی برای دستفروشان در نظر گرفته‌ایم، گفت: اما متاسفانه هنوز شاهد حضور دستفروشان در خیابان های سردار جنگل، شیک، امام خمینی و شریعتی هستیم و این افراد از شهرداری طلبکارانه خواستار هستند که با آنها هیچ برخوردی صورت نگیرد.

معاون شهرداری رشت با بیان اینکه موضوع سد معبر برای شهرداری به یک چالش تبدیل شده است، افزود: شهرداری در چند سال اخیر اقداماتی را در مورد جمع آوری و ساماندهی این افراد انجام داده است و بازارچه های متعددی را افتتاح کرده است اما بعضا این دست فروشان از پرداخت ماهیانه ۱۵۰ تومان یا ۲۰۰ تومان سر باز می‌زنند و از بازارچه خارج می‌شوند و دوباره به سطح خیابان می‌آیند.

وی در مورد اتفاقی که در خیابان سردار جنگل افتاده است و فیلم آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است به دیارمیرزا گفت: فیلم مورد نظر از قسمتی که درگیری آغاز شده است در فضای مجازی موجود است و ما فیلم را از ابتدا دیدیم و شاهد بودیم که چندین بار با تذکر و احترام و با بیانی که کرامت فرد حفظ شود از او خواستند که بساطش را جمع کنند که این فرد توجهی نکرد و وقتی همکاران ما اقدام به جمع آوری کردند متاسفانه فروشنده شروع به پرت کردن و درگیری با همکاران ما کرد و بیشترین آسیب را همکاران ما دیدند.

مقصودی ادامه داد: مشکل سد معبر تا زمانی که فرهنگ خرید مردم از دست فروشان وجود دارد ادامه خواهد داشت و شهرداری در مورد به وجود آمدن سد معبر مقصر نیست و متاسفانه تنها جمع آوری آن بر عهده این سازمان است.

معاون خدمات شهر شهرداری رشت با بیان اینکه رفتارهای صحیح برای همکاران سد معبر درخصوص نحوه برخورد با فروشندگان به آنها آموزش داده می‌شود، گفت: انواع مستند ها و چگونگی برخورد صحیح و اینکه باید سعه صدر داشته باشند را به آنها خاطرنشان می‌کنیم.

وی گفت: در مورد قضیه خیابان سردار جنگل از این اینکه سبب ناراحتی افکار عمومی شد از شهروندان عذرخواهی می‌کنم.

مقصودی در پایان اظهار کرد: در مورد این قضیه اتفاق افتاده اگر نیروهای ما خاطی باشند برخوردهای لازم را انجام خواهیم داد و اکنون پرونده به مراجع قضایی ارجاع داده شده است و هم همکاران شهرداری و هم کاسبان هردو شاکی هستند.

 

Share