اخطار کتبی نمایندگان استان‌های شمالی به دولت در خصوص طرح انتقال آب دریایی کاسپین

قربانى از امضاء تذکرنامه اى از طرف مجمع نمایندگان ٣ استان شمال کشور، گیلان و مازندران و گلستان خبر داد و خاطر نشان کرد: خطر از بین رفتن این زیست بوم و فضاى موجود در شمال کشور به جد وجود دارد و باید در اسرع وقت متوقف و بازبینى شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، محمدحسین قربانى نماینده مردم آستانه در مجلس شوراى اسلامى و رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان درباره طرح انتقال آب دریاى کاسپین به استان سمنان و استان هاى کم آب مرکزى کشور در گفت و گویى اظهار داشت: على رغم اینکه در گذشته مخالفت هاى جدى در این باره صورت گرفته اما باز هم زمزمه هایى در این باره به خصوص در دولت مطرح شده است.

وى با بیان اینکه به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان گیلان و کسى که با جغرافیاى منطقه به خوبى آشناست خواهان نگاه غیر سیاسى به این طرح هستم، اضافه کرد: کسانى که دلبستگى هاى سیاسى به این طرح و برخى از استان ها داشته و دارند باید نگاه خود را تغییر دهند و رویه‌ى خود را نسبت به گذشته عوض کنند.

قربانى با اشاره به مشکلات و معضلات زیست محیطى حاصل از اجراء این طرح اذعان داشت:به مثابه اجراء طرح هایى در گذشته که برخى از آنها غیر کارشناسى بوده و به خاطر سیاسى کاریهاى افرادى اجراء شده بود و اثرات سوء خود را نشان داده، نمى توان آینده دریاى کاسپین را این چنین متصور شد. اثرات سوء زیست محیطى و ناشی از پسماند هاى نمک زدایى آب کاسپین، دریاچه ای که متعلق به تمام ایرانیان است و تنها به منطقه اى خاص تعلق ندارد، انکار ناپذیر است.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان افزود: از این روى بنده به دولت و وزارت نیرو اخطار میکنم که رویه ى خود را تغییر داده و نگاه تخصصى به این موضوع داشته باشند.

نماینده مردم آستانه با اشاره به تصمیم گیرى عجولانه و غیر تخصصى در مورد این طرح و بى توجهى به مسائلى از قبیل طرح جایگزینى آب کاسپین، مخاطرات زیست محیطى و از بین رفتن پوشش گیاهى جنگل هاى هیرکانى در لواى اجراء چنین طرحى اظهار داشت: از دولتى که شعار تدبیر و امید را یدک مى کشد انتظار تصمیماتى عاقلانه و با تدبیر مى رود نه نگاهى منطقه اى و نگرشى صرفا سیاسى! در این باره نیاز به نگاهى آینده نگرانه و تخصصى است تا آینده اى مانند هورالعظیم و دریاچه ارومیه در انتظار کاسپین نباشد.

همچنین قربانى از امضاء تذکرنامه اى از طرف مجمع نمایندگان ٣ استان شمال کشور، گیلان و مازندران و گلستان خبر داد و خاطر نشان کرد: خطر از بین رفتن این زیست بوم و فضاى موجود در شمال کشور به جد وجود دارد و باید در اسرع وقت متوقف و بازبینى شود.

Share