پایان قرارداد باشگاه سپیدرود با سامانه هواداری ۳۰۹۰۱۳

مدیریت باشگاه سپیدرود قرارداد سامانه هواداری ۳۰۹۰۱۳ را با شرکت آتیه پردازان دهناد در یک توافق دو جانبه فسخ نمود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، مدیریت باشگاه سپیدرود قرارداد سامانه هواداری ۳۰۹۰۱۳ را با شرکت آتیه پردازان دهناد در یک توافق دو جانبه فسخ نمود.

این قرارداد هواداری که از ابتدای لیگ دسته اول در فصل ۹۵-۹۶ از سوی مدیریت وقت باشگاه با شرکت آتیه پر دازان دهناد منعقد شده بود یک توافق اسپانسری بود که در ازای فرستادن هر اس ام اس از سوی هواداران به این سامانه بر مبنای تعرفه ی شرکت مخابرات ایران درصدی به باشگاه سپیدرود تعلق پیدا می نمود.

بر مبنای اعلام شرکت دهناد در طول مدت بیش از یک سال قرارداد باشگاه سپیدرود با این شرکت تعداد اعضای این سامانه هواداری هرگز به هزار نفر نرسید و به همین دلیل انتظارات مالی پیش بینی شده از سوی طرفین تامین نگردید.

بنابراین گزارش در نهایت بر مبنای سیاست گذاری مدیریت جدید باشگاه سپیدرود و پس از بررسی جمیع جهات و جلسه ای حضوری با مدیران شرکت آتیه پردازان دهناد طرفین به فسخ توافقی قرارداد منعقد شده رضایت دادند و پس از این سامانه هواداری ۳۰۹۰۱۳ رابطه ای با باشگاه هواداری سپیدرود نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که مبلغ سود حاصله باشگاه سپیدرود در طول مدت این قرارداد صرف پرداخت به شبکه ی سراسری “شما” برای پخش مستقیم نخستین مسابقه سپیدرود در لیگ برتر در هفته نخست برابر نفت تهران شده است.

Share