پاکسازی محلات منطقه یک از پل بوسار و خیابان نواب تا فخب

شهرداری منطقه یک رشت به روال هر سه شنبه، پاکسازی محلات منطقه یک از پل بوسار و خیابان نواب تا فخب را در دستور کار خود قرار داد.

مهندس شیخ کاظمی با تاکید بر ضرورت پاکسازی محلات محدوده منطقه یک اذعان داشت: شهرداری با تاکید بر مشارکت منطقه در نظر دارد با همکاری سازمانهای مدیریت پسماند و سیما منظر و فضای سبز شهری به منظور پاکسازی محلات محدوده منطقه یک (۱۱محله) اقدام نماید.

Share