نائب قهرمانی بانوی گیلانی در مسابقات دو و میدانی

جماعتی بانوی گیلانی در ماده پرش طول با رکورد ۵ متر و ۱۹ سانتی متر پس از کیمیا پورخلخال دومیدانی کار تهرانی در مقام دوم این مسابقات جای گرفت تا تنها بانوی گیلانی باشد که موفق به کسب مدال در این مسابقات شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فاطمه جماعتی در مسابقات دو ومیدانی داخل سالن قهرمانی کشور موفق به کسب مقام دوم شد.

جماعتی بانوی گیلانی در ماده پرش طول با رکورد ۵ متر و ۱۹ سانتی متر پس از کیمیا پورخلخال دومیدانی کار تهرانی در مقام دوم این مسابقات جای گرفت تا تنها بانوی گیلانی باشد که موفق به کسب مدال در این مسابقات شده است.

Share