موافقت شورای گسترش آموزش عالی با برگزاری دوره مشترک دانشگاه گیلان با دانشگاه ENSAM فرانسه

شورای گسترش آموزش عالی با برگزاری دوره های مشترک در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی مکانیک توسط دانشگاه گیلان به صورت مشترک با دانشگاه ENSAM فرانسه موافقت به عمل آورد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶ با برگزاری دوره های مشترک در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری رشته مهندسی مکانیک توسط دانشگاه گیلان به صورت مشترک با دانشگاه ENSAM فرانسه موافقت به عمل آورد.

شایان ذکر است در نشست مشترک وزرای علوم کشورهای ایران و فرانسه (آذرماه ۱۳۹۵) که در ساختمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور رؤسای دانشگاه های امیرکبیر، علم و صنعت، گیلان و الزهرا برگزار شد، تفاهم نامه همکاری مشترک میان دانشگاه گیلان و دانشگاه های استراسبورگ و انسام فرانسه منعقد شده بود.

همچنین شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۶ با ایجاد رشته زبان و ادبیات فارسی گرایش نظریه و نقد ادبی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت قطعی موافقت به عمل آورد.

Share