محدودیت نمایندگان جهت عضویت همزمان در مجامع و شوراها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای عضویت همزمان نمایندگان در مجامع و شوراها را محدود کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) در جریان بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس ماده ۳۸ این طرح را به تصویب رساندند که براساس آن هر نماینده به عنوان ناظر به طور همزمان فقط می تواند حداکثر در دو مجمع، هیئت یا شورای غیراستانی عضویت داشته باشد.

به موجب ماده ۳۹ این طرح که به تصویب مجلس رسید، بخشی از ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس به این شرح اصلاح می شود: هیئت رئیسه موظف است بلافاصله طرح استیضاح را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارجاع کند و کمیسیون مکلف حداکثر ظرف یک هفته ضمن اطلاع رسانی به استیضاح کنندگان و دعوت کتبی وزیر مربوطه موارد استیضاح را بررسی کند.

نمایندگان همچنین در ماده ۴۰ این طرح مصوب کردند قانون مستثنی بودن مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس از موضوع ماده دو قانون مدنی نسخ و این متن به عنوان یک ماده به قانون آیین نامه داخلی الحاق می شود: مصوبات مربوط به آیین نامه داخلی مجلس بلافاصله پس تصویب نهایی لازم الاجرا و از شمول ماده دو قانون مدنی مستثنی است.

طبق مصوبه دیگر مجلس مقرر شد درکلیه مواد قانون آیین نامه عبارت هیئت رئیسه دائم به هیئت رئیسه و عنوان کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی به کمیسیون آیین نامه داخلی تغییر یابد.

همچنین پس از تذکرات متعدد نمایندگان  و با نظر رئیس مجلس مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ طرح اصلاح آیین نامه درباره نحوه بررسی سوال نمایندگان از وزرا با نظر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع شد تا بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

Share