طنز/ اصولگراها و اصلاح‌طلبان به زبان ساده!

«اصلاح‌طلبان معتقدند اصولگراها نمی‌گذارند اصلاح‌طلبان کار کنند. اصولگراها معتقدند اصلاح‌طلب‌ها بلد نیستند کار کنند. حالا مردم می‌گویند باباجان! کارها را که ما داریم می‌کنیم، شما فقط با اسمش مشکل دارید؟»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا پوریا عالمی در ستون طنز روزنامه شرق نوشت: «اصلاح‌طلبان یک‌ طور باحالی هستند؛ یعنی درباره جامعه طوری حرف می‌زنند که انگار همه اصلاح‌طلب هستند! اصولگرایان اما از اصلاح‌طلبان هم باحال‌تر هستند؛ یعنی طوری حرف می‌زنند که انگار اصلاح‌طلبان در جامعه وجود ندارند. حالا مردم می‌گویند باباجان! ما مردیم. نظر خود ما را هم بپرسید.

اصلاح‌طلبان معتقدند اصولگراها نمی‌گذارند اصلاح‌طلبان کار کنند. اصولگراها معتقدند اصلاح‌طلب‌ها بلد نیستند کار کنند. حالا مردم می‌گویند باباجان! کارها را که ما داریم می‌کنیم، شما فقط با اسمش مشکل دارید؟

اصلاح‌طلبان می‌گویند تنها راه نجات، اصلاح‌طلبی است و همه باید به اصلاح‌طلب‌ها رأی بدهند، منتها اصولگراها اجازه نمی‌دهند اصلاح‌طلب‌ها بیایند. اصولگراها می‌گویند تنها راه نجات، اصولگرایی است و همه باید به اصولگراها رأی بدهند، منتها اصلاح‌طلب‌ها اجازه نمی‌دهند ما رأی بیاوریم. مردم می‌گویند باباجان! ما به هر کی دوست داریم رأی می‌دهیم. وقتی کسی را پیدا نکنیم که دوستش داشته باشیم رأی بدهیم، به شماها رأی می‌دهیم.

اصلاح‌طلبان می‌گویند نیم‌کاسه‌ای زیر کاسه اصولگراهاست و این خوب نیست. اصولگراها می‌گویند اصلاح‌طلب‌ها کاسه داغ‌تر از آش هستند و این خوب نیست. مردم می‌گویند باباجان! شما آش کشک خاله هستید. ما بخوریم شما را پایمان نوشته شده، نخوریم هم نوشته شده.

اصلاح‌طلبان می‌گویند ما مثل مادری مهربان برای مردم هستیم و صلاح مردم را بهتر از خودشان می‌خواهیم. اصولگراها می‌گویند ما برای مردم پدری می‌کنیم و صلاح مردم را بهتر از خودشان می‌دانیم. مردم می‌گویند باباجان! ما وقتی مادر نباشد، به زن‌بابا راضی هستیم.

اصلاح‌طلبان می‌گویند دست ما نمک ندارد. اصولگراها می‌گویند ما دستمان را تا آرنج توی عسل هم کنیم باز گاز می‌گیرند. مردم می‌گویند نه به این شوری شور، نه به آن بی‌نمکی و شیرینی از حد گذشته.

اصلاح‌طلبان می‌گویند این عالمی با ما دشمنی دارد و سر مردم کلاه می‌گذارد. اصولگراها می‌گویند این عالمی با ما دشمنی دارد کلاه مردم را برمی‌دارد. مردم می‌گویند این عالمی که سرش وقتی اصلاح‌طلبان سر کار باشند یا اصولگراها، همیشه بی‌کلاه بوده. در ضمن مسئله هیچ‌وقت کلاه نیست. دعوا همیشه سر لحاف است.»

Share