سعید بدوی، رئیس کمیته مشترک راهبردی تهیه نقشه‎های تفکیکی آپارتمانها شد

سعید بدوی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان گیلان، به عنوان رئیس کمیته مشترک راهبردی تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا  سعید بدوی، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان گیلان، به عنوان رئیس کمیته مشترک راهبردی تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها انتخاب شد.

Share