سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت مشخص شد

محمدحسن حمیدی به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، طی ابلاغی از سوی دکتر شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، محمدحسن حمیدی به عنوان سرپرست مدیریت مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد.

محمدحسن حمیدی در سابقه کاری خود مدیریت بیمارستان شفای رشت و همچنین مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان را در کارنامه دارد.

Share