سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان منصوب شد

طی احکامی جداگانه از سوی رئیس جهاد دانشگاهی کشور، سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان و سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا طی احکامی جداگانه از سوی دکتر طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی کشور، فریبرز جمالزاد فلاح به عنوان سرپرست جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان و سرپرست پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی منصوب شد.

فریبرز جمالزاد متولد بندرانزلی و دانش آموخته برنامه ریزی محیط زیست و شیلات محیط زیست از دانشگاه تهران است.

مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان حفاظت محیط ‌زیست کشور، معاونت پژوهشی و آموزشی پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی، خدمت در مرکز تحقیقات شیلات ایران، مشاور مدیرکل و عضو شورای پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان و تدریس در دانشگاه و دوره های آموزشی تخصصی از سوابق نامبرده می باشد.

 پیش از این انتصاب، جمشید رسایی عهده دار سمت ریاست جهاددانشگاهی گیلان بود.

 

Share