سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان معرفی شد

سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و جمعی از معاونین و مدیران این واحد دانشگاهی طی مراسمی، معرفی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان با حضور سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان و جمعی از معاونین و مدیران این واحد دانشگاهی طی مراسمی، معرفی شد.

دکتر ابراهیم چیرانی سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان با اشاره به توانمندی های واحد لاهیجان، بیان کرد: «باید با شناسایی پتانسیل های بهینه موجود در دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، از ظرفیت ها و توانمندی های کلیه پرسنل این واحد دانشگاهی بهره مند شد و با ارائه راهکارهای مناسب در طی نظامی منسجم می توان در جهت رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، اقدام کرد».

وی افزود: «ما باید بتوانیم با توجه به مسائل روز دانشگاه، دردومحوراساسی درآمدزایی و کاهش هزینه ها حرکت وتمرکز کنیم از این رو دانشگاه آزاداسلامی واحد لاهیجان می تواند درمباحث درآمدزایی به خوبی ورود پیدا کند».

دکتر چیرانی با اشاره به تغییرات مدیریتی در سطح استان و دانشگاه، خاطر نشان کرد:«با وضعیت موجود ، سعی ما در این است که دانشگاه آزاد استان گیلان به عنوان یکی از مراکز و قطب های علمی استان، با استفاده از اعضای هیئت علمی وکارکنان مجرب و متخصصی که در اختیار دارد بتواند در قالب کار گروه های تخصصی در سطح استان گیلان ایفای نقش کند ».

وی در پایان ضمن تقدیر وتشکر از دکتر سهراب کرد رستمی، دکتر سیروس بیدریغ شارمی را به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان معرفی کرد.

Share