سرپرست امور رسانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اسماعیل قنبری به عنوان سرپرست دفتر ریاست و محمدرضا محبی به عنوان سرپرست امور رسانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا با ابلاغ رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست دفتر ریاست و سرپرست امور رسانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند.

با حکم شاهرخ یوسف زاده چابک رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان اسماعیل قنبری به عنوان سرپرست دفتر ریاست و محمدرضا محبی به عنوان سرپرست امور رسانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شدند.

گفتنی است محمدرضا محبی از مجری باسابقه صداوسیما است که سابقه اجرای برنامه در شبکه‎های مختلف سیما نظیر شبکه باران، نسیم، شما و…را در کارنامه کاری خود دارد و اجرای او در برنامه مهتاب شبان شبکه باران ماندگار شده است.

Share