درگیری آتشین ۲ مرغ فروش در لنگرود | یکی از کسبه همکارش را آتش زد

فرمانده انتظامی لنگرود با بیان اینکه امروز۲ نفر بطور لفظی با هم درگیر شدند، گفت: در این درگیری که انگیزه آن هنوز مشخص نشده است، یکی از این ۲ کسبه با ریختن مواد اشتعال زا بر روی همکارش باعث آتش گرفتن و سوختن بدن وی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا جر و بحث ۲ مرغ فروش در لنگرود منجر به درگیری و آتش زدن یکی از کسبه شد.

فرمانده انتظامی لنگرود با بیان اینکه امروز۲ نفر که در ابتدای جاده لنگرود – چمخاله مغازه مرغ فروشی دارند بطور لفظی با هم درگیر شدند، گفت: در این درگیری که انگیزه آن هنوز مشخص نشده است، یکی از این ۲ کسبه با ریختن مواد اشتعال زا بر روی همکارش باعث آتش گرفتن و سوختن بدن وی شد.

سرهنگ مجید نیکویی فشتمی افزود: مصدوم این حادثه به بیمارستان سوانح سوختگی ولایت رشت منتقل شد.

وی گفت: متهم بازداشت شد.

Share