جشنواره فراگیری نخستین واژه آب برای دانش آموزان پایه اول ابتدایی برگزار شد

جشنواره نخستین واژه آب با حضور مدیرعامل، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی و مشاور اقتصادی مدیرعامل آبفای گیلان برای بیش از ۲۰۰ دانش آموز پایه اول ابتدایی، مسئولین آموزشی برگزار شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جشنواره نخستین واژه آب با حضور مدیرعامل، معاون برنامه ریزی و منابع انسانی و مشاور اقتصادی مدیرعامل آبفای گیلان برای بیش از ۲۰۰ دانش آموز پایه اول ابتدایی، مسئولین آموزشی برگزار شد.

در این مراسم سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره ومدیرعامل آبفای گیلان در سالن دفتر سروش گیلان با اشاره به اینکه آب اولین واژه ای است که هر دانش آموز در دوره آموزشی فرا می گیرد افزود: مهمترین چیزی که هر موجود زنده با آن مواجه است آب می باشد که زندگی بدون آن میسر نیست.

مدیرعامل آبفای گیلان همچنین از آموزگاران خواست با توجه به کاهش منابع آبی کشور، مدیریت مصرف آب و راهکارهای صرفه جویی و مصرف صحیح را به دانش آموزان آموزش دهند.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری این جشنواره آموزش نحوه صحیح مصرف آب و جلوگیری از هدر دادن این مایه حیاتی است افزود: با مصرف درست آب و جلوگیری از هدررفت آن و پرهیز از اسراف آب خواهیم توانست مصرف آب را کاهش دهیم.

گفتنی است در ادامه یکی از آموزگاران قدیمی و پرسابقه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جشنواره، آن را برنامه اجتماعی موفق در مدیریت مصرف آب دانست و گفت: با توجه به اهمیت آب در زندگی فردی و اجتماعی پیام امروز این جشنواره (آب سرمایه زندگی است) می باشد.

Share