تصویری از خسارت باد شدید گرم در رشت

سلام وزش باد شدید گرم علاوه بر قطع مقطعی برق در خیابان گلسار رشت سبب بروز خساراتی نیز شده است. بیشینه سرعت باد اندازه گیری شده بر حسب کیلومتر بر ساعت در ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک استان گیلان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۹ الی ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.

سلام وزش باد شدید گرم علاوه بر قطع مقطعی برق در خیابان گلسار رشت سبب بروز خساراتی نیز شده است. بیشینه سرعت باد اندازه گیری شده بر حسب کیلومتر بر ساعت در ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک استان گیلان طی ۲۴ ساعت گذشته بین ۲۹ الی ۴۳ کیلومتر بر ساعت بوده است.

Share