تجلیل از دو قهرمان رودسری ورزش ایران در مجلس

مراسم تجلیل از قهرمانان ملی وزنه برداری و پهلوان کریمی با حضور دو قهرمان رودسری علیرضا سلیمانی و علیرضا کریمی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. عکس: محسن نوروزی فرد

مراسم تجلیل از قهرمانان ملی وزنه برداری و پهلوان کریمی با حضور دو قهرمان رودسری علیرضا سلیمانی و علیرضا کریمی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
عکس: محسن نوروزی فرد

Share