بررسی اجرای ماده ۷ در جلسه شورای شهر آستانه اشرفیه

در ابتدای جلسه سید محسن حسینی با ارائه توضیحاتی در خصوص تأمین آب شهرستان آستانه اشرفیه و چگونگی اجرای پروژه های فاضلاب اظهار داشت: با توجه به کاهش اعتبارات عمرانی به منظور تأمین منابع مالی، مشارکت مالی مردمی در تسریع روند اجرای پروژه ها بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، اجرای ماده ۷ در جلسه شورای شهر آستانه اشرفیه با حضور مدیرعامل آبفای گیلان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در ابتدای جلسه سید محسن حسینی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفای گیلان با ارائه توضیحاتی در خصوص تأمین آب شهرستان آستانه اشرفیه و چگونگی اجرای پروژه های فاضلاب اظهار داشت: با توجه به کاهش اعتبارات عمرانی به منظور تأمین منابع مالی، مشارکت مالی مردمی در تسریع روند اجرای پروژه ها بسیار حائز اهمیت است.

مدیرعامل آبفای گیلان در ادامه افزود: براساس مصوبه شورای اقتصاد به منظور قیمت گذاری محلی خدمات آب و فاضلاب، شوراهای شهر می توانند به پیشنهاد شرکت های آب و فاضلاب در راستای رسیدن به قیمت تمام شده، علاوه بر نرخ های مصوب تعرفه خدمات آب و فاضلاب را تصویب نمایند.

وی همچنین تصریح کرد: نظر به ضرورت مشارکت مالی مردمی جهت تسریع در اجرای پروژه های زیست محیطی طبق ماده ۷، با تأئید تعرفه های پیشنهادی این شرکت در شورای شهر آستانه اشرفیه، موارد مطروحه برای تأئید نهایی و ابلاغ به وزارت نیرو اعلام خواهد شد.

در ادامه رئیس شورای شهر آستانه اشرفیه اجرای شبکه های فاضلاب بهداشتی در شهرستان را در راستای حفظ محیط زیست و سلامت شهروندان ضرورتی اجتناب ناپذیر عنوان کرد و خواستار تسریع در روند اجرای آن شد.

گفتنی است مدیرعامل آبفای گیلان به منظور آشنایی اعضاء شورای شهر با روند تصفیه آب و مشکلات این حوزه از اعضاء شورا جهت بازدید از تصفیه خانه بزرگ آب گیلان دعوت نمود.

Share