آقای حسنی با کاشتن بذر نفاق در سپیدرود رشت به دنبال چه هستید؟

جناب آقای حسنی! چند سوال از شما دارم. شما تا حالا کجا تشریف داشتید و چه قدم های مثبتی برای این تیم مردمی برداشتید؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا فرهاد خراسانی سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت در پی اظهارات حسنی نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی در برنامه “با ورزش” شبکه باران؛ در مقام دفاع از حقوق باشگاه سپیدرود رشت و در جهت شفاف سازی اذهان عمومی، به اظهارات این نماینده پاسخ داد.

خراسانی در این خصوص گفت: در مسائل تخصصی ورزشی مثل فوتبال که احتیاج به دانش، تجربه و تخصص دارد جایی برای اظهار نظر غیر متخصصین وجود ندارد تا موافقت آنها منشا اثر یا مخالفت شان موجب ضرر باشد. حسنی نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی در برنامه جهت دار با ورزش مطالبی خارج از واقعیت بیان کرد که شاید ناشی از جهل به قانون و مسائل حقوقی است که لاجرم در مقام پاسخ برامدیم.

آقایان بعضا اینگونه تصور نکنند که فقط ساعت خودشان زمان درست را نشان می دهد!

سخنگوی باشگاه سپیدرود رشت یادآور شد: استدلال ادبی که آقای حسنی در برنامه با ورزش ابراز نمودند بیشتر شبیه قیاس و شباهت بوده و این روش در استدلالات منطقی و حقوقی جایگاهی ندارد چون در منطق و در علم حقوق عناوین واقعیه معتبرند نه تعاریف ظاهریه! آقای حسنی حتما می دانند که تفنن در گفتار و به کار بردن واژه های نامنطبق با واقعیتهای اجتماعی جایش در قانون نیست و آقایان بعضا اینگونه تصور نکنند که فقط ساعت خودشان زمان درست را نشان می دهد!

آقای حسنی! تا حالا کجا تشریف داشتید و چه قدم های مثبتی برای سپیدرود برداشتید؟

وی افزود: جناب آقای حسنی! چند سوال از شما دارم. شما تا حالا کجا تشریف داشتید و چه قدم های مثبتی برای این تیم مردمی برداشتید؟ جناب آقای حسنی! چرا سیاست را به این تیم غیر سیاسی نسبت می دهید؟ آیا آرامش ایجاد شده در تیم سپیدرود رشت آرامش شما را برهم زده و شما را متضرر کرده که دلواپس شده اید؟ توجه فرمایید که رویکرد مدیریت و مالک جدید سپیدرود رشت علمی، آکادمیک، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی، منهای سیاسی است.

اگر از همکاران خود عقب ماندیم صبر و حوصله پیشه کنیم

خراسانی تصریح کرد: جناب آقای حسنی! بهتر است به جای شعار و تفرقه و انتقاد؛ برای یکبار هم که شده خودتان در عمل وارد میدان شوید یا حداقل از شما یاد بگیریم که عدم توانایی و عدم پتانسیل خود را با حسادت نسبت به سایر نمایندگان نشان ندهیم و اگر از همکاران خود عقب ماندیم صبر و حوصله پیشه کنیم و چنانچه نمی توانیم کاری برای این تیم مردمی و با ریشه انجام دهیم حداقل برای موفقیت و پیروزی این تیم ارزشمند دعا کنیم.

دکتر تن زاده هرگز و ابدا خود را آماده حضور در کرسی های سیاسی مجلس یا شورا نکرده است

وی افزود: جناب آقای حسنی! دکتر تن زاده یک شخصیت علمی و اقتصادیست و به هیچ جناح و سمت و سویی وابستگی سیاسی نداشته و یک شخصیت کاملا مستقل است و حضور وی در فوتبال و باشگاه سپیدرود رشت صرفا جهت کمک به فوتبال رشت و مباحث اقتصادی آن است و هرگز و ابدا خود را آماده حضور در کرسی های سیاسی از جمله نمایندگی مجلس یا شورای شهر نکرده و اصولا چنین قصدی هم ندارد و هر کس در مورد ایشان چنین ادعایی دارد البینه علی المدعی هر کس ادعایی دارد باید اثبات کند.

سخنگوی سپیدرود اظهار کرد: آقای حسنی بهتر است در ابتدا در خصوص مسائل حقوقی نقل و انتقال مالکیت قانونی باشگاه سپیدرود رشت بنام آقای دکتر تن زاده اطلاعات جامع و کاملی داشته و از ایشان این انتظار می رود که در قوه ای خدمتگزار مردم هستند که نامش قوه قانونگذاریست و شایسته است که نسبت به قانون و مسائل حقوقی اشراف بیشتری به امورات داشته باشند و همچنین توقع داشتیم که ایشان در برنامه به نام “با ورزش” اما در حقیقت “ضد ورزش” و “ضد سپیدرود رشت” ؛ عنان اختیار خود را به دست یک مجری نداده و توسط ایشان به هر طرف هدایت نشوند.

خراسانی گفت: اگر چه دکتر تن زاده در سابق یکی از کاندیداهای شورای شهر تهران بودند فلذا ایشان با نگاه تخصصی و با توجه به حوزه تخصصی ترافیک که معضل اصلی شهر تهران است ورود نمودند اما در این خصوص هیچ وابستگی سیاسی به هیچ جناحی نداشته و کاملا مستقل عمل نموده بودند.

وی افزود: هر چند حضور در انتخابات نمایندگی مجلس و شورای شهر به قصد خدمت نمودن به ملت شریف افتخار است اما از بیانات شخصی جناب حسنی اینگونه برداشت و استنباط می شود که گویا حضور در فوتبال به قصد رسیدن به مجلس تخلف یا جرم است در حالیکه برای اولین و آخرین بار متذکر می شوم که دکتر تن زاده به هیچوجه قصد حضور در عرصه های سیاسی را نداشته و باید اذعان نمایم که حداقل فایده صداقت راحتی وجدان است.

سخنگوی سپیدرود گفت: همه ما در هر مقام و منزلتی که هستیم هیچ برتری نسبت به دیگران نداریم و باید در تقابل با اشخاص “حد” ، “حق” ، “حریم” و “حرمت” افراد را رعایت کنیم .افرادی که با مجموعه باشگاه سپیدرود رشت عناد و غرض ورزی دارند؛ باید با وثیقه گذاشتن شرف خویش در برابر وجدان خود احساس مسئولیت کنند شاید راه مقرون به صواب همین باشد.

خراسانی در ادامه گفت: شیطنتهای مجری برنامه با ورزش ؛ خانواده بزرگ باشگاه سپیدرود رشت هفته گذشته پیام شفاف خود را به ایشان اعلام و یاداوری نمودیم کسانی که قصد تخریب این باشگاه را در سر می پرورانند در دهلیز تاریک ناآگاهی قرار دارند و تکلیفشان برای طرفداران این باشگاه کاملا پیدا و هویداست و برای پیشگیری از ادامه این روند که صرفا قصد برهم زدن آرامش تیم، تخریب باشگاه و مدیران آن را دارند ناچارا به مرجع صالح شکایت خواهیم برد.

 

Share