گزارش تصویری همایش استانداران سراسر کشور

نخستین همایش استانداران سراسر کشور در دولت دوازدهم عصر سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در وزارت کشور برگزار شد.

نخستین همایش استانداران سراسر کشور در دولت دوازدهم عصر سه شنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه و عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در وزارت کشور برگزار شد.

Share