پرداخت قسطی حق بیمه دوره سربازی

ایرج کوچکی نژاد گفت: بیمه شدگان تامین اجتماعی که حداقل دارای دو سال سابقه نزد سازمان باشند می توانند با مراجعه به شعب و طرح درخواست نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود، مربوط به دوره خدمت نظام وظیفه اقدام نمایند تا این برهه در زمره سوابق بیمه ای آنها محسوب گردد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، ایرج کوچکی نژاد معاون بیمه ای تامین اجتماعی استان گیلان با بیان این خبر اظهار داشت: بیمه شدگان تامین اجتماعی که حداقل دارای دو سال سابقه نزد سازمان باشند می توانند با مراجعه به شعب و طرح درخواست نسبت به پرداخت حق بیمه سهم خود، مربوط به دوره خدمت نظام وظیفه اقدام نمایند تا این برهه در زمره سوابق بیمه ای آنها محسوب گردد.

معاون بیمه ای تامین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه مدت خدمت سربازی براساس گواهی رسمی و ایام مندرج درکارت پایان خدمت افراد مبنای محاسبه و لحاظ در سوابق می باشد افزود: بمنظور رفاه حال بیمه شدگان تمهیداتی درخصوص امکان پرداخت اقساطی مبالغ تعیین شده بابت قدرسهم بیمه شدگان اتخاذ گردیده که با توجه به رقم تعیین شده، متقاضیان میتواند حداکثر در ١٢ قسط آنرا بپردازد.

کوچکی نژاد مبنای محاسبه حق بیمه دوره خدمت سربازی بمنظور پرداخت ازسوی بیمه شدگان را متوسط دو سال آخر حقوق و دستمزد برشمرده و خاطرنشان ساخت این مدت پس از پرداخت کامل حق بیمه بلافاصله درسوابق بیمه ای افراد اعمال می گردد.

Share