وقتی رهبر انقلاب از میرزا کوچک‌خان نیرو می‌گرفت

او از همت و اراده و شخصیت و هویتّ خود خرج کرد، برای اینکه به یک نسل هویتّ و شخصیت و نیرو و اراده ببخشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا نشریه خط حزب الله شماره ۱۱۰ خود را به روح بلند میرزا کوچک‌خان جنگلی تقدیم کرده است.

این نشریه با ذکر روایتی از رهبر معظم انقلاب آورده است:

با شرح حال میرزا کوچک‌خان نیرو می‌گرفتیم
ما در دوران مبارزه خودمان، هر وقت نام میرزا کوچک‌خان را به یاد می‌آوردیم و شرح حالا و را می‌خواندیم، نیرو می‌گرفتیم. او از همت و اراده و شخصیت و هویتّ خود خرج کرد، برای اینکه به یک نسل هویتّ و شخصیت و نیرو و اراده ببخشد. این بسیار ارزش دارد. امثالا و تعدادی بودند که در غربت مبارزه کردند، در غربت هم مُردند؛ اما می‌بینید که امروز غریب نیستند. جریان تاریخ، جریان عجیبی‌ است. نگذاشت و نخواهد گذاشت شیخ فضل‌الله‌ها و میرزا کوچک‌خان‌ها و خیابانی‌ها و امثال اینها، همچنان که غریب مُردند، غریب بمانند. ۱۲ / ۲/ ۸۰

Share