عیادت مسوولین از آتش نشان مصدوم شهر باران+تصاویر

رییس شورای شهر رشت، رییس کمیسیون بهداشت، معاون خدمات شهری و مدیرعامل سازمان آتش نشانی و تنی چند از مدیران شهری با حضور در منزل آتش نشان مصدوم شهر باران، ضمن عیادت از وی در جریان روند درمان این آتش نشان قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، رییس شورای شهر رشت، رییس کمیسیون بهداشت، معاون خدمات شهری و مدیرعامل سازمان آتش نشانی و تنی چند از مدیران شهری با حضور در منزل آتش نشان مصدوم شهر باران، ضمن عیادت از وی در جریان روند درمان این آتش نشان قرار گرفتند.

محمد رضا پورمحمد، مسوول ایستگاه ۵ آتش نشانی و افسر ارشد اعزامی به محل آتش سوزی منزل مسکونی در شب گذشته واقع در خیابان معلولین رشت، بواسطه برخورد شدید یکدستگاه خودروی سواری پراید با وی دچار مصدومیت و شکستگی از ناحیه سر و پای راست شد که هم اکنون جهت ادامه درمان و بهبودی کامل در منزل به سر می برد.

 

Share