درآمد سرانه ایران و سایر کشورهای آسیایی+ جدول

بر این اساس کشورمان در سال گذشته میلادی، در مجموع  ۶۹ میلیارد دلار صادرات و ۴۰ میلیارد دلار واردات داشته است که البته حدود ۳۰ میلیارد دلار از صادرات مربوط به صادرات نفت است. رشد اقتصادی کشور نیز ۴.۳ و تورم ۸.۶ درصد گزارش شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا به نقل از خراسان، مجمع تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارشی آخرین وضعیت کشورهای جهان از نظر شاخص های اقتصادی در سال ۲۰۱۶ را منتشر کرد. بر این اساس کشورمان در سال گذشته میلادی، در مجموع  ۶۹ میلیارد دلار صادرات و ۴۰ میلیارد دلار واردات داشته است که البته حدود ۳۰ میلیارد دلار از صادرات مربوط به صادرات نفت است. رشد اقتصادی کشور نیز ۴.۳ و تورم ۸.۶ درصد گزارش شده است. البته از این میزان صادرات حدود ۱۰ میلیارد دلار به خدمات مربوط و ۱۴ میلیارد دلار از واردات نیز واردات انواع خدمات بوده است.

مقایسه درآمد سرانه ایران با کشورهای آسیایی
در بخش دیگری از این گزارش، درآمد سرانه کشور در سال ۲۰۱۶ معادل ۵۲۷۶ دلار اعلام شده است که حدود سه برابر درآمد سرانه هند، ۱۰ برابر افغانستان و یک پنجم کره جنوبی است. درآمد سرانه کشورمان از کشورهایی چون مالدیو و چین هم کمتر است اما از متوسط درآمد کشورهای در حال توسعه آسیا اندکی بیشتر است. متوسط درآمد سرانه کشورهای در حال توسعه جنوب آسیا هم ۱۸۰۵ دلار اعلام شده که حدود یک سوم درآمد ایران است. جدول زیر جزئیات این موضوع را نشان می دهد.

روند سرمایه گذاری مستقیم خارجی ورودی به ایران
بخشی دیگر از جدول های این گزارش میزان سرمایه گذاری خارجی ورودی به کشور را طی سال های گذشته نشان می دهد. بر اساس گزارش آنکتاد، با وجود رشد جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۶ به ۳۳۷۲ میلیون دلار، هنوز نسبت به سال های اوج خود فاصله دارد.

Share