جشنواره نی‌نوازان در ماسال برگزار خواهد شد

فرماندار ماسال با تاکید بر لزوم احیای سنت‌ها و آئین‌های بومی محلی تالشی از برگزاری جشنواره ی نی نوازان تالشی در ماسال خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا محمود قاسم نژاد با بیان اینکه ارزش های بومی محلی و آئین‌هایی که در یک منطقه وجود دارد، همواره محاسنی را برای جامعه به همراه دارد، افزود: احیای سنت‌ها از جمله ی این محاسن است که خوشبختانه در حوزه ی تالش و ماسال، این پیشینه‌ی فرهنگی بسیار قوی است و مردم پایبند به سنت‌های پیشین خود هستند در حالی که در بسیاری از فرهنگ ها، این سنن رو به فراموشی است .

وی با تاکید بر تاثیر حفظ این سنت‌ها و سابقه‌های فرهنگی و تمدنی در رشد و بالندگی یک جامعه، اضافه کرد: ارتقای نشاط اجتماعی از دیگر محاسن برگزاری آئین‌های بومی و محلی است و به ویژه در زمینه ی موسیقی‌های محلی گاهی یک موسیقی آثاری بر روح مردم می‌گذارد که بسیاری از اقدامات دیگر فرهنگی نمی‌توانند با آن برابری کنند.

فرماندار ماسال با اشاره به نقش ارزشها و آداب و رسوم سنتی در ایجاد انسجام اجتماعی در بین مردم، خاطرنشان کرد: یکی از این سنن،موسیقی‌های محلی است و پیدایش موسیقی و نواها یک موضوع فرهنگی است که نشان دهنده‌ی غنای فرهنگی یک جامعه و منطقه است.

قاسم نژاد موسیقی و نواهای تالشی را بسیار پررنگ و اثرگذار ارزیابی کرد و اظهار کرد: در همین راستا برگزاری جشنواره نی‌نوازان، فرصت مناسبی برای نمایش غنای فرهنگی منطقه ی تالش محسوب می‌شود که می تواند علاوه بر احیای این موسیقی، ارتقای انسجام و نشاط اجتماعی را در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: جشنواره ی نی نوازان تالشی با همکاری ادارات و نهادهای شهرستان ماسال و به دبیری بسیج هنرمندان و با حضور طیفی گسترده از نی‌نوازان و هنرمندان منطقه‌ی تالشی، عصر روز پنجشنبه ۳۰ آذر در مکان تالار پاتریس ماسال برگزار خواهد شد.

Share