برآورده کردن آرزوی امیرعباس ۹ ساله توسط پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان

پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان ۲بر برآورده کرد. او دوست داشت پلیس شود و با خانواده اش به مرقد امام رضا(ع) برود. گفتنی است امیر عباس بیماری سرطان خون دارد.

پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان ۲بر برآورده کرد. او دوست داشت پلیس شود و با خانواده اش به مرقد امام رضا(ع) برود. گفتنی است امیر عباس بیماری سرطان خون دارد.

Share