بدهی میلیاردی ۴٠ شرکت بحران زده به تامین اجتماعی گیلان

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان گفت: ١۶۴ میلیارد تومان از مطالبات ٣٣٠ میلیارد تومانی تامین اجتماعی گیلان از کارفرمایان تنها مربوط به ۴٠ شرکت بحران زده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا، جمیل حق پرست با اشاره به ضرورت تامین منابع بمنظور انجام مطلوب تعهدات اظهار کرد: درحال حاضر کارفرمایان گیلانی بیش از٣٣٠ میلیارد تومان به تامین اجتماعی استان بدهکار می باشند که ١۶۴ میلیارد تومان آن مربوط به تنها ۴٠ شرکت بزرگ است.

وی با اشاره به رقم های میلیاردی بدهی های مذکور افزود: علیرغم وجود بدهی های معوق ومشکلات موجود در پرداخت حق بیمه های جاری، با هدف همکاری و کمک به واحدهای تولیدی صنعتی استان  ارائه تعهدات ازسوی تامین اجتماعی گیلان به بسیاری از بیمه شدگان این شرکتها درقالب خدماتی همچون مقرری بیمه بیکاری یا بازنشستگی و تمدید دفترچه های درمانی صورت پذیرفته است.

مدیرکل تامین اجتماعی گیلان همچنین اظهارکرد: در سال ٩۵ مجموع منابع ناشی از حق بیمه درگیلان معادل ١٢۶٠ میلیارد تومان و تعهدات انجام شده ٢۴۴٠ میلیارد بوده که بیانگر پوشش صرفاً ۵٠ درصدی هزینه ها است.

جمیل حق پرست با اشاره به هزینه های ١٣٠٠ میلیارد تومانی تعهدات استان تنها در بخش بیمه ای و بدون محاسبه هزینه های حوزه درمان طی هشت ماهه لغایت آبانماه از رشد ١۴ درصدی این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داده و افزود: سالمندی، افزایش غیرمنطقی و نامتعارف شمار بازنشستگان، کاهش بیمه شدگان اجباری، پائین بودن ضریب پشتیبانی (نسبت بیمه شده به مستمری بگیر)، کاهش متوسط سن بازنشستگان به کمتر از ۴۴ سال و… از جمله مهمترین عواملی است که بروز مشکلات ناشی از کمبود منابع را برای آینده تامین اجتماعی ترسیم می‌کند.

وی تاکید کرد:درحال حاضر بیش از١١۴ هزار مستمری بگیر و افزون بر ۴٠۴ هزار بیمه شده اصلی به اتفاق افراد تبعی خود جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی گیلان را تشکیل می‌دهند.

Share